Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання студентів: денна та заочна. Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М. Кривий (2012–2017 рр.). З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф. Андрійчук.

Історія створення гуртка «Селекціонер»

Науково-дослідна робота студентів технологічного факультету виконується через їх залучення в гурток «Селекціонер», який створено на кафедрі розведення і генетики с.-г. тварин в 1994 році, тобто з моменту створення кафедри. Керівниками гуртка були кандидати с.-г. наук, доцент Дідківський А.М. та асистент Гунтік Л.М. З вересня 2001 року на засіданні кафедри наукових керівників гуртка «Селекціонер» вибрано кандидата с.-г. наук, доцента Іванова І.А.

Керівник гуртка: доцент, к. с.-г. н., Іванов І.А.

Староста гуртка: студентка Захарчук  Д.В.

Секретар:  студентка Маленівська С.П.

Напрями наукових досліджень

Ефективність оцінки племінної цінності тварин різними методами; результати використання світового генофонду для покращання якостей тварин вітчизняних порід та створення нових селекційних досягнень, адаптаційні якості імпортованих тварин та їх нащадків; господарсько-корисні ознаки молочної худоби різних порід, ліній, екстер’єрно-конституційних типів в різних природно – кліматичних і економічних умовах; аналіз використання м¢ясної худоби при чистопородному розведенні та при різних варіантах схрещування в господарствах поліської зони, сходу і півдня України, а також ефективність ведення бджільництва в зоні радіаційного забруднення тощо.

План роботи студентського науково-дослідного гуртка «Селекціонер»

Список гуртківців, їх теми наукових робіт, науковий керівник

Наукові публікації


 


 


 


 

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.