Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання студентів: денна та заочна. Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М. Кривий (2012–2017 рр.). З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф. Андрійчук.

Прізвище, ім’я

по батькові

Тема наукової роботи, доповіді

Науковий

керівник

1.

Бєлий Роман

Петрович

Вплив генотипових факторів на продуктивність стада корів українсько-чорно-рябої молочної породи

Доцент,

Піддубна Л.М.

2.

Гоша Марина

Миколаївна

Оцінка бугаїв-плідників і ліній у молочному стаді чорно-рябої худоби ДГ «Грозинське» Житомирської області

Доцент,

Піддубна Л.М.

3.

Гунтік  Дмитро

Миколайович

Результати використання генофонду різних споріднених порід чорно-рябого кореня  у провідних господарствах північно-поліського регіону України

Доцент,

Піддубна Л.М.

 4.

Іванов Олексій

Ігорович

Порівняльна характеристика реакції генетичного потенціалу продуктивних ознак корів української чорно-рябої молочної породи подібного лінійного походження на зміну системи безприв’язної технології утримання

Доцент,

Іванов І.А.

5.

Камінський

Олександр

Віталійович

Ефективність використання генотипу голштинської породи, ліній та бугаїв-плідників в умовах ПСП «Україна» Попільнянського району Житомирської області

Асистент,

Омелькович С.П.

6.

Кобилинська

Наталія

Василівна

Селекційні прийоми відбору корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід за придатністю до машинного доїння в племзаводі ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області

Професор,

Пелехатий М.С.

7.

Коростельова

Марія

Юріївна

Оцінка бугаїв-плідників і ліній у стаді української чорно-рябої молочної породи ПАФ «Єрчики» Житомирської області

Доцент,

Піддубна Л.М.

8.

Новосельська

Юліана

Геннадіївна

Селекційні прийоми створення високопродуктивного стада української червоно-рябої молочної породи в племзаводі ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області

Професор,

Пелехатий М.С.

9.

Фрусевич

Анастасія

Олександрівна

Селекційні прийоми відбору корів новостворених порід за молочною продуктивністю в племзаводі ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області

Професор,

Пелехатий М.С.

10.

Верецун Юлія Анатоліївна

Вплив технології відкачування меду на його якість

Доцент,

Лісогурська Д.В.

11.

Луценко Богдан Олександрович

Вплив цукрової підгодівлі бджолиних сімей на якість акацієвого меду

Доцент,

Лісогурська Д.В.

12.

Скумін Інна

Іванівна

Моніторинг якості продуктів бджільництва, вироблених в зоні радіоактивного забруднення

Доцент,

Лісогурська Д.В.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.