Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання студентів: денна та заочна. Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М. Кривий (2012–2017 рр.). З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф. Андрійчук.

1.  Адамович О.В., Омелькович С.П. Господарсько-корисні та біологічні ознаки потомства бугаїв та корів ліній української чорно-рябої молочної породи. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – Вип. 2. –  С.70-76.

2. Бєлий Р., Піддубна Л.М. Вплив паратипових та генотипових факторів на молочну продуктивність корів. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.7-9.

3. Верецун Ю.А., Лісогурська Д.В. Вплив водності меду на його стійкість до бродіння. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.75-77.

4. Гоша М.М., Піддубна Л.М. Оцінка бугаїв-плідників і ліній у стаді молочної худоби. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.10-12.

5. Голумбевський І.О., Піддубна Л.М. Ефективність непрямого відбору корів за живою масою та габаритами тулуба. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.12-19.

6. Задірей Н.В., Лісогурська Д.В. Вплив підгодівлі сухім обніжжям на розвиток бджолиних сімей. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – Вип. 2. –  С.61-62.

7. Зеленський П.А., Пелехатий М.С. Роль племінних бугаїв-плідників у створенні високопродуктивного заводського молочного стада. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.61-70.

8. Іванов І.А., Іванов О.І Вплив генотипових і паратипових факторів на продуктивні і технологічні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в у мовах безприв’язної технології утримання./І.А. Іванов, О.І. Іванов //Вісник Житомирського НАЕУ, 2010. – № 1 . – С. 235-245.

9. Іванов І.А., Сніхівська Г.І. Роль взаємозв’язків між продуктивними і технологічними  ознаками корів молочних порід при проведенні послідовного добору в умовах безприв’язної технології утримання //Вісник Житомирського НАЕУ, 2011. – № 1 . – С. 235-245.

10. Іванов І.А., Іванов О.І Вплив різних систем безприв’язної технології утримання на фенотипову консолідацію батьківських ліній продуктивних ознак первісток української чорно-рябої молочної породи. //Вісник Житомирського НАЕУ 2011. – № 2. – С. 151-158.

11. Іванов О.І. Вплив різних систем безприв’язної технології утримання на фенотипову консолідацію батьківських ліній продуктивних ознак первісток української чорно-рябої молочної породи / І.О. Іванов // Мат. Всеук. наук. - пр. конф. «Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва і переробки продукції тваринництва», Вінницький НАУ, м. Вінниця, 2011. С. 63-66.

12. Камінський  О.В., Омелькович С.П. Ефективність використання генотипу голштинської породи, ліній та бугаїв-плідників в Поліській зоні України. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.25-32.

13. Кобилінська Н.В., Пелехатий М.С. Аналіз морфо-функціональних властивостей корів первісток новостворених молочних порід. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.82-89.

14. Ковальчук Д.І., Лісогурська Д.В. Вплив строків згодовування цукру бджолиним сім’ям на їх життєдіяльність і продуктивність. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.107-111.

15. Козир Л.І., Лісогурська Д.В. Радіоекологічна оцінка продуктів бджільництва, одержаних в зоні радіоактивного забруднення. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – Вип. 2. –  С.64-65.

16. Луценко Б.О., Лісогурська Д.В. Якість акацієвого меду, зібраного в Канівському районі Черкаської області. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.70-74.

17. Малиш Є.І., Лісогурська Д.В. Вплив технології одержання меду на його якість. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – Вип. 2. –  С.62-64.

18. Новосельська Ю.Г., Пелехатий М.С. Селекційні прийоми високопродуктивного заводського стада української чорно-рябої молочної породи. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.120-133.

19. Піддубна Л.М., Гунтік Д.М. Диференціація корів молочного стада на конституційні типи за щільністю тіла. / Л.М. Піддубна, Д.М. Гунтік // Вісник Луганського НАУ. – 2010. – № 21. – С.127-131.

20. Піддубна Л.М., Кучук-Ященко О.А. Динаміка господарсько-корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генотипу. / Л.М. Піддубна, О.А. Кучук-Ященко // Вісник Житомирського НАЕУ. – 2010. – № 1. – С.253-258.

21. Піддубна Л.М., Перець С.Г. Генетико-популяційна характеристика стада ДГ «Рихальське» Ємільчинського району Житомирської області. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – Вип. 2. –  С.56-58.

22. Скумін І.І., Лісогурська Д.В. Якість продуктів бджільництва вироблених в зоні радіоактивного забруднення.. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.78-81.

23. Слободська Т.М., Лісогурська Д.В. Екологічні аспекти виробництва меду в зоні радіоактивного забруднення. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – Вип. 2. –  С.66-67.

24. Сніхівська Г.І., Іванов І.А.  Вплив плейотропних і полігенних генів на показники молочної продуктивності корів української чорно-рябої, червоно-рябої, червоної молочних і голштинської порід при проведенні послідовного добору в умовах безприв’язної технології утримання / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – Вип. 2. –  С.53-56.

25. Степчина Т.О., Пелехатий М.С. Порівняльна оцінка господарсько-корисних ознак корів-аналогів двох молочних порід. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2012. – Вип. 3. –  С.141-148.

26. Тишкевич Я.О., Пелехатий М.С. Порівняльна оцінка трьох порід корів національної та зарубіжної селекції. / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць / Житом. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2011. – Вип. 2. –  С.11-12. 


Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.