Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання студентів: денна та заочна. Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М. Кривий (2012–2017 рр.). З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф. Андрійчук.

Навчальна лабораторія бджільництва та її основні напрямки діяльності

Навчальна лабораторія бджільництва є структурним підрозділом кафедри технологій виробництва продукції тваринництва технологічного факультету. Головне завдання лабораторії – забезпечити інтеграцію навчальної та науково-дослідної діяльності кафедри та факультету для підготовки фахівців, в т. ч. зі спеціалізації «Бджільництво».

Лабораторія спеціалізується на навчальній, науково-дослідній та виробничо-технологічній роботі зі студентами, а також наданні консультативної допомоги сільськогосподарським підприємствам різних форм власності, пасічникам-аматорам з питань технологій бджільництва.

На базі лабораторії проводяться практичні заняття студентів технологічного факультету спеціалізації «Бджільництво»; лісового господарства, агрономічного факультету та факультету ветеринарної медицини з дисциплін: «Технологія виробництва продукції бджільництва», «Утримання бджолиних сімей», «Механізація бджільництва», «Лісове бджільництво», «Бджільництво», «Хвороби бджіл» та інші.

Технологічні розробки фахівців слугують основою для створення методичних матеріалів до занять.

На пасіці навчальної лабораторії розроблені, апробовані і видані «Методичні рекомендації до використання ізолятора матки по безмедикаментозному оздоровленню бджолосімей від вароатозу».

Співробітники кафедри беруть участь: у науково-практичних конференціях, що проводяться в ННЦ Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН, виступають з доповідями на нарадах пасічників Житомирської області, які проводяться під егідою облдержадміністрації, управління сільського господарства та продовольства, обласної Спілки пасічників України; у програмі збереження поліських бджіл (с. Борутине Овруцького району). Співробітниками лабораторії опрацьована технологія виведення бджолиних маток, розроблено та запатентовано унікальний кочовий вулик та його окремі елементи, кращі для Полісся та Лісостепу України. Два експонати передано до музею ННЦ Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН та кафедру бджільництва ім. В.А. Нестерводського НУБіПу.

Лабораторією встановлені наукові та творчі зв’язки з Обласною спілкою пасічників, агрофірмою «Бджоловод ЛТД» та пасічниками-промисловиками, які утримують 150 – 800 сімей. З метою пропаганди і популяризації бджільництва співробітники публікують статті у журналах «Пасіка», «Український пасічник», беруть участь у обласних і республіканських виставках. Розроблена «Програма та навчальний план по підготовці пасічників-аматорів» затверджені Міністерством аграрної політики і продовольства. На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду розроблена технологія відбору перги та діюча установка для висушування пилку. Щорічно на пасіці виконуються 3–5 дипломних робіт, а за спеціалізацією «Бджільництво» – 12–15 дипломів ОКР «Спеціаліст» та «Магістр».

Створюється музей типів вуликів, інвентарю і медів та інше.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.