Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання студентів: денна та заочна. Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М. Кривий (2012–2017 рр.). З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф. Андрійчук.

Науково-дослідний студентський гурток «Технолог»

Керівник гуртка – ст.викл. Ткачук Володимир Петрович.

Секретар – асист. Шуляр Альона Леонідівна.

Староста – Климчук Євгенія Олександрівна.

Студентський науково-дослідний гурток «Зооінженер-технолог» був створений ще у 1979 році на кафедрі, яка в той час носила назву «Кафедра спеціального тваринництва». Керівництво роботою гуртка в різні роки здійснювали доценти Гуменюк І.Г., Садик О.Ф., Блідченко С.Ю.,Побірський М.М.

Сьогодні при кафедрі технологій виробництва продукції тваринництва діє науково-дослідний студентський гурток «Технолог». До роботи у гуртку залучаються студенти 2-5 курсів денної та заочної форми навчання, майбутні бакалаври, спеціалісти, магістри та аспіранти.

Основним завданням наукового гуртка є залучення студентів до активної пошукової та науково-дослідної роботи, що дозволяє забезпечити належну теоретичну та методичну підготовку до написання дипломних робіт та формування у них навиків наукової роботи та становлення їх як спеціалістів.

Під керівництвом викладачів студенти виконують дослідження з таких галузей тваринництва як скотарство, свинарство, птахівництво, конярство, бджільництво, рибництво, тощо. Викладачі кафедри щороку формують тематику дипломних робіт відповідно до потреб виробництва стосовно вирішення тих чи інших проблем. Окремі результати досліджень рекомендуються для впровадження у виробництво.

Основні напрямки наукових досліджень:

- розробка заходів по удосконаленню технологій виробництва тваринницької продукції;

- удосконалення племінних і продуктивних якостей с.-г. тварин;

- удосконалення технології виробництва продукції бджільництва;

- моделювання технологічних процесів у тваринництві;

- пошук шляхів виробництва екологічно-чистої продукції в конкретних умовах ведення тваринництва.

З року в рік більше половини випускників виконують дипломні роботи під керівництвом викладачів кафедри. Протягом 2012-2013 навчального року науковий гурток кафедри працював згідно прийнятого плану. В роботі гуртка приймали участь 79 студенти. Залучалися до роботи також студенти з 2-го і 3-го курсів технологічного факультету.

Результати науково-дослідної роботи студентів доповідаються на наукових студентських конференціях. Такі конференції стали традиційними і формують у студентів вміння висловлювати свою думку, коректно і локанічно відповідати на питання, вчать правильно вести себе перед аудиторією. Згідно Плану роботи студентського наукового гуртка «Технолог» у 2012-2013 навчальному році було проведено 4 студентські конференції для студентів-гуртківців денної та заочної форми навчання. Крім того, позапланово була проведена 19 грудня 2012 року конференція «Перспективні технології у тваринництві» серед студентів 2 курсу ОКР «Магістр», які представили 23 доповіді.

Так, в листопаді 2012 р. за результатами наукових досліджень було захищено 20 випускних бакалаврських робіт студентами технологічного факультету заочної форми навчання.

У січні 2013 року студенти – члени наукового гуртка кафедри захистили 24 дипломні роботи: з них 9 – ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання, 15 – ОКР «Магістр» денної форми рівня.

В травні-червні 2013 року за результатами наукових досліджень було захищено 15 дипломних робіт студентів ОКР «Бакалавр» скороченого терміну заочної форми навчання; ОКР «Магістр» заочної форми навчання; ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання.

Кращі дипломні роботи студентів-гуртківців рекомендовано до впровадження у виробництво, а студентів – до вступу в магістратуру та аспірантуру.

Кожного року гуртківці приймають участь в наукових конференціях, які проводяться не тільки на кафедрі, а й факультеті, в університеті. Систематично організовуються зустрічі та бесіди з провідними спеціалістами галузі та виробничниками.

Щороку гуртківці беруть участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», який у 2012-2013 навчальному році було проведено 11 лютого 2013 року, підведення підсумків І етапу відбулося 21 лютого. За результатами першого етапу переможців рекомендували до участі у наступних етапах, які проводяться у провідних аграрних університетах держави, а саме студентку 4 курсу ОКР «Бакалавр» Селюк О., студенток 1 курсу ОКР «Магістр» Талько О., Осипенко М. Наші студенти виборюють почесні звання переможців в окремих галузях знань та стають дипломантами.

Результати досліджень студентів-гуртківців під керівництвом наукових керівників публікуються в журналах, міжвідомчих науково-тематичних збірниках, науково-технічних виданнях та матеріалах конференцій. Так, у 2013 році у співавторстві з керівниками опубліковано 19 наукових праць. Основні з них:

1. Бойнічан І.П. Сучасні технології виготовлення рибних пресервів / І.П. Бойнічан, Т.В. Вербельчук // Біотехнологічні та етологічні аспекти формування продуктивності тварин: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квітня. 2013р.- Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 91-93.

2. НевойтІ.Г. Особливості технології виробництва яловичини на Поліссі України / І.Г Невойт, І.В.Ковальчук // Біотехнологічні та етологічні аспекти формування продуктивності тварин: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квітня. 2013р.- Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 125-127.

3. Немиш П.А. Ефективність використання замінника молока «Кальво старт» при вирощуванні ремонтного молодняку / П.А.Немиш, С.В.Гусько, І.В.Ковальчук // Біотехнологічні та етологічні аспекти формування продуктивності тварин: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квітня. 2013р.- Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 127-129.

4. ПанченкоТ.М. Технологічні фактори росту ефективності виробництва продукції птахівництва в ТОВ «Комплекс Агромарс» / Т.М.Панченко, В.А.Барановська // Біотехнологічні та етологічні аспекти формування продуктивності тварин: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квітня. 2013р.- Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 132-134.

5. Побережна В.В. Сучасний станкомплексной переробки рибної сировини в ТОВ «Ревега» / В.В.Побережна, Т.В. Вербельчук // Біотехнологічні та етологічні аспекти формування продуктивності тварин: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квітня. 2013р.- Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 134-136.

6. Романчук Б.Г. Ефективність виробничої програми молочно-товарної ферми / Б.Г. Романчук, Т.В. Вербельчук, С.П. Вербельчук // Біотехнологічні та етологічні аспекти формування продуктивності тварин: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квітня. 2013р.- Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 136-139.

7. Ющенко Р.Г. Адаптаційна здатність гібридних форм курей кросів Ломанн браун та ломанн вайт / Р.Г. Ющенко, В.А.Барановська // Біотехнологічні та етологічні аспекти формування продуктивності тварин: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квітня. 2013р.- Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 144-146.

У 2013-2014 навчальному році членами студентського гуртка «Технолог» вже є 79 студентів технологічного факультету: з них 46 денної форми і 33 заочної форми навчання. 9-10 жовтня 2013 року 11 студентів-гуртківців прийняли участь у міжнародній студентсько-учнівській конференції «Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва та інших біоресурсів», яка проводилася в рамках фестивалю «Біофест-2013» в м. Кам’янець-Подільський.

Згідно Плану роботи студентського наукового гуртка «Технолог» та Плану конференцій у 2013-2014 навчальному році заплановано проведення 4-х конференцій, І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

11 квітня 2014 року на кафедрі технологій виробництва продукції тваринництва технологічного факультету ЖНАЕУ відбулося чергове засідання  студентського наукового гуртка «Технолог». Засідання було проведено у форматі круглого столу на тему «Перспективні технології виробництва продукції тваринництва». Круглий стіл зібрав 14 учасників-гуртківців. Це студенти освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». На засіданні, крім зав. кафедри – доцента Ковальчука Ігоря Васильовича, керівника гуртка – доцента Ткачука Володимира Петровича, наукових керівників студентів, були присутні декан технологічного факультету – доцент Кривий Михайло Миколайович, зам. декана з наукової роботи – доцент Омелькович Світлана Петрівна.

     Під керівництвом наукових керівників гуртківці представили доповіді згідно тематики круглого столу щодо перспективних технологій виробництва продукції тваринництва в усіх галузях: молочне і м’ясне скотарство, свинарство, птахівництво, конярство, бджільництво, рибництво. Після презентації виступів студенти активно відповідали на питання. Наступне засідання студентського наукового гуртка «Технолог» кафедри технологій виробництва продукції тваринництва заплановане на травень 2014 року, де будуть заслуховуватись доповіді про результати науково-дослідної роботи студентів технологічного факультету ОКР «Магістр».

Студенти факультету мають всі можливості поглибити свої знання, набути навиків наукової та практичної роботи, відвідуючи гурток «Технолог» кафедри технологій виробництва продукції тваринництва технологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету.


 


 

Напрями наукових досліджень гуртка

 


 

План роботи гуртка  

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.