Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет вперше було відкрито у 1950 році як зоотехнічний Проте за відсутності матеріально-технічної бази у 1952 році факультет був закритий. Вдруге факультет відкрили у 1976 році під назвою зооінженерний. У 2004 році факультет був перейменований на технологічний. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали доцент В.С. Омельченко (1976–1979, 1985–1994 рр.), професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994 – 2012 рр.). З 2012 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент М.М.Кривий. На факультеті навчається близько 800 студентів.

Науково-дослідний гурток "Дослідник”

Науково-дослідний гурток "Дослідник” створений у 1983 році. Першими керівниками гуртка "Дослідник” були: ст.викладач Максименко Т.І. (1983–1986 рр.), доцент Абукаров А.З. (1987–1997 рр.), доцент Борщенко В.В. (1997–2005 рр.) 
Основною метою гуртка є навчання студентів самостійно планувати, організовувати і проводити наукові дослідження, аналізувати отримані результати та надавати рекомендації щодо поліпшення технологічного процесу виробництва і переробки продукції тваринництва. Цілями гуртка є апробація отриманих результатів досліджень шляхом написання наукових статей, тез, публічний захист основних положень досліджень на засіданнях гуртка та конференціях, залучення студентів до участі у фахових олімпіадах. Кінцевим результатом діяльності гуртка є написання студентом дипломної роботи та її захист.
Гуртківці беруть активну участь у виконанні науково-дослідних та дослідно – конструкторських робіт, які виконує кафедра годівлі с.-г. тварин та технології кормів, а також міжнародних наукових проектів. 
З метою проведення профорієнтації до роботи гуртка залучаються кращі учні випускних класів загальноосвітніх шкіл. Так, зокрема викладачі кафедри налагодили співпрацю із колективом обласного еколого-натуралістичного центру і є керівниками учнівських науково-дослідних робіт.
Керівництво членами гуртка (гуртківцями) здійснюється керівником гуртка, керівником дипломної роботи та старостою гуртка відповідно із "Планом роботи гуртка”, який затверджується на засіданні кафедри на початку навчального року. 
З моменту утворення гуртка щороку на кафедрі годівлі с.-г. тварин захищається близько 60 дипломних робіт, значна їх кількість рекомендується до впровадження у виробництво, а студенти-гуртківці одержують рекомендації до вступу у аспірантуру.

 

У різні роки членами гуртка "Дослідник” були Дідух М.І. доценти Кривий М.М., Борщенко В.В., Малярчук П.М., ст. викладач Павлюк Н.В., ассистенти Степаненко В.М., Вербельчук С.П., Вербельчук Т.В., доцент Лавринюк О.О., Мамченко В.Ю.

 

 

Теми наукової роботи студентів кафедри годівлі тварин та технології кормів у 2015-2016 навчальному році

ПЛАН РОБОТИ науково-дослідного гуртка “Дослідник” на 2015-2016 навчальний рік

 

 

Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та спеціальностями 7.09010201, 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.