Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання студентів: денна та заочна. Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М. Кривий (2012–2017 рр.). З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф. Андрійчук.
Науково-дослідний гурток "Дослідник”

Науково-дослідний гурток "Дослідник” створений у 1983 році. Першими керівниками гуртка "Дослідник” були: ст.викладач Максименко Т.І. (1983–1986 рр.), доцент Абукаров А.З. (1987–1997 рр.), доцент Борщенко В.В. (1997–2005 рр.)

Основною метою гуртка є навчання студентів самостійно планувати, організовувати і проводити наукові дослідження, аналізувати отримані результати та надавати рекомендації щодо поліпшення технологічного процесу виробництва і переробки продукції тваринництва. Цілями гуртка є апробація отриманих результатів досліджень шляхом написання наукових статей, тез, публічний захист основних положень досліджень на засіданнях гуртка та конференціях, залучення студентів до участі у фахових олімпіадах. Кінцевим результатом діяльності гуртка є написання студентом дипломної роботи та її захист.

Гуртківці беруть активну участь у виконанні науково-дослідних та дослідно – конструкторських робіт, які виконує кафедра годівлі с.-г. тварин та технології кормів, а також міжнародних наукових проектів.

З метою проведення профорієнтації до роботи гуртка залучаються кращі учні випускних класів загальноосвітніх шкіл. Так, зокрема викладачі кафедри налагодили співпрацю із колективом обласного еколого-натуралістичного центру і є керівниками учнівських науково-дослідних робіт.

Керівництво членами гуртка (гуртківцями) здійснюється керівником гуртка, керівником дипломної роботи та старостою гуртка відповідно із "Планом роботи гуртка”, який затверджується на засіданні кафедри на початку навчального року.

З моменту утворення гуртка щороку на кафедрі годівлі с.-г. тварин захищається близько 60 дипломних робіт, значна їх кількість рекомендується до впровадження у виробництво, а студенти-гуртківці одержують рекомендації до вступу у аспірантуру.

У різні роки членами гуртка "Дослідник” були Дідух М.І. доценти Кривий М.М., Борщенко В.В., Малярчук П.М., ст. викладач Павлюк Н.В., ассистенти Степаненко В.М., Вербельчук С.П., Вербельчук Т.В., доцент Лавринюк О.О., Мамченко В.Ю.
Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.