Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання студентів: денна та заочна. Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М. Кривий (2012–2017 рр.). З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф. Андрійчук.
Навчальна лабораторія зоохімічного аналізу кормів та її основні напрямки діяльності

Основним джерелом інформації про якість кормів, поживність раціонів сільськогосподарських тварин є дані масових аналізів, які виконуються лабораторіями із зоотехнічного аналізу кормів. Результати досліджень якості кормів дозволяють спеціалістам впроваджувати прогресивні технології вирощування, заготівлі та використання кормів на науковій основі, не допускаючи зниження продуктивності тварин.

У зв'язку з цим в 1992 році на кафедрі годівлі сільськогосподарських тварин була створена лабораторія зоотехнічного аналізу кормів.

Лабораторія перебуває на балансі університету і є структурним підрозділом технологічного факультету.

Лабораторія розміщена на території кафедри годівлі тварин та технології кормів і здійснює свою діяльність під керівництвом завідувача кафедри.

Основні завдання лабораторії:
- визначення поживної цінності кормів, кормових добавок і встановлення придатності їх використання в раціонах сільськогосподарських тварин;
- допомога у підготовці науково-методичних матеріалів для проведення лабораторних і практичних занять зі студентами технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини з використанням комп'ютерної техніки;
- надання допомоги аспірантам, дипломникам під час відбору середніх проб кормів, кормових добавок для проведення зоотехнічного аналізу корму;
- проведення лабораторних занять з питань визначення вмісту в
кормах сухої речовини, загальної та гігроскопічної вологи, протеїну, сирого жиру, сирої клітковини, кальцію, фосфору, азоту, каротину;
- розрахунок поживності кормів у вівсяних кормових одиницях та обмінній енергії.

Лабораторія зоохімічного аналізу кормів співпрацює з іншими лабораторіями університету з питань навчального процесу в області наукових досліджень кормів.
Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.