Краща кафедра факультету
1. Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології
2. Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
3. Кафедра годівлі тварин та технології кормів
4. Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва
5. Кафедра фізичного виховання
Всього відповідей: 78
zt_dmitry


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання студентів: денна та заочна. Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М. Кривий (2012–2017 рр.). З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф. Андрійчук.

Технологічний факультет Житомирського національного агроекологічного університету акредитований на IV рівнем акредитації.

Факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

         бакалавр за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;

         спеціаліст  за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»;

         магістр за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».

На факультеті діють навчальні лабораторії тваринництва, бджільництва, молока та м'яса, зоохіманалізу кормів, декоративного рибництва, комп'ютерних технологій.

Випускники вищих навчальних закладів 1 та 2 рівня акредитації, що отримали диплом молодшого спеціаліста, який відповідає напряму технологічного факультету, мають можливість навчатись за скороченою програмою. При вступі вони здають випробування з фаху у формі тестів. З програмою підготовки до них можна ознайомитись на сайті http://zt-tehnolog.at.ua.

Ліцензований прийом студентів на технологічний факультет станом на 01.09.2013 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

         Форма навчання

денна

заочна

всього

держбюджет

всього

держбюджет

бакалавр

100

48

90

19

спеціаліст

35

18

50

9

магістр

45

35

25

25

Після закінчення навчання випускники факультету отримують кваліфікації залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня:

         бакалавр – технік-технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва;

         спеціаліст – інженер-технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва;

         магістр – технолог-дослідник з виробництва і переробки продукції тваринництва.

На факультеті функціонує аспірантура зі спеціальностей 06.02.01 – розведення і селекція тварин та 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів.

Прийом документів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денну та заочну форми навчання проводиться влітку.

Прийом документів на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр на денну форму навчання проводиться з 1 по 28 липня, на заочну – з 20 грудня по 20 січня.

Про оголошення прийому можна дізнатись на сайті університету http://www.znau.edu.ua.

Документи подаються у приймальну комісію, яка знаходиться за адресою 10008, м.Житомир, бульвар Старий, 7, телефон: (0412) 3746-84, факс: (0412)22-14-02, е-mail: ecos@znau.edu.ua.

Плата за навчання на технологічному факультеті станом на 01.09.2013 р., грн./рік

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Форма навчання

денна

заочна

бакалавр

5500

3400

спеціаліст

6000

3300

магістр

6500

-

Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр подаються такі документи:

         заява про прийом до університету (оформляється на місці);

         оригінал або копія, завірена в установленому порядку, документа про повну загальну середню освіту (про базову загальну середню освіту, про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста), додатково ксерокопію;

         оригінал сертифікату з української мови і літератури, біології, математики (або фізики) Українського центру оцінювання якості освіти, додатково – ксерокопію;

         медична довідка за ф.086-у, додатково – ксерокопію;

         6 фотокарток 3x4см:

         витяг з трудової книжки (для працюючих);

         копії паспорта та військового квитка (посвідчення про приписку до призової дільниці) (при собі мати оригінали);

         копії документів, які дають право на пільга (при собі мати оригінали);

         копія ідентифікаційного коду;

         3 конверти з маркою і файл;

         документи, що засвідчують право на складання вступних екзаменів в університеті (для військовослужбовців Збройних сил України, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу: військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходили військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання).

Право складати вступні екзамени в університеті мають також особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (магістр) подаються такі документи:

         заява про прийом до університету (оформляється на місці);

         оригінал диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, додатково ксерокопію;

         медична довідка за ф.08б-у, додатково – ксерокопію;

         6 фотокарток 3x4см;

         витяг з трудової книжки (для працюючих);

         копії паспорта та військового квитка (посвідчення про приписку до призової дільниці) (при собі мати оригінали);

         копії документів, які дають право на пільга (при собі мати оригінали);

         копія ідентифікаційного коду;

         3 конверти з маркою і файл.

Студенти факультету мають можливість отримати військове звання та проходити виробничу практику і стажування за кордоном.

Контактна інформація технологічного факультету:

10025, м. Житомир, вул. Корольова, 39, телефон факс: (0412) 33-09-82, е-mail: animal_zt@mail.ru, сайт факультету: http://zt-tehnolog.at.ua.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Форма навчання – денна та заочна. На факультеті діє аспірантура з 4 спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва, 03.00.16 – екологія.